Beschermfolie ramen en deuren

Wij leveren onze kozijnen altijd aan met beschermfolie, dit om eventuele viezigheden, aanslag en beschadigingen te voorkomen. Tijdens de montage is het wenselijk om de beschermfolie ook te behouden, het is van belang dat de beschermfolie na montage wordt verwijderd. De beschermfolie dient maximaal na vier weken verwijderd te zijn. Voor schade die valt onder het niet tijdig verwijderen van beschermfolie kunnen geen reclamaties plaats vinden.