Toggle Nav
Toggle Nav
open icon

COA Ter Apel - BAM Wonen

In 2011 zijn wij begonnen met een management- en adviesopdracht voor BAM Bouw en Techniek voor de herontwikkeling van COA Ter Apel. Wij hebben in anderhalf jaar tijd 8 woonbuurten met 246 wooneenheden, 8 wasgebouwen, 2 kantoren, een gezondheidscentrum, een lagere school en 3 dagbestedingsgebouwen gerealiseerd. 

Onze taken bestonden uit: 

- Projectleiding over het gehele project

- Bouwkosten zo laag mogelijk houden

- Exploitatiekosten zo laag mogelijk houden

- Een efficiente projectuitvoering realiseren

Sluiten